%26 Can

Azotlu gübreler içerisinde bulunan CAN içerisinde %26 Azot bulunur. Amonyum nitrat gübresindeki azotun yarısı nitrat, diğer yarısı da amonyum formundadır.
CAN gübresi, bitkiye ihtiyaç duyduğu nitratı verir, ve bitkinin ihtiyaç duyacağı azotu karşılar. Bu gübrenin etkisi hem çabuk hem de devamlı olmaktadır. Bu bakımdan bitki gelişmesi için rahatlıkla kullanılabilir.