NP 20-20-0

Ülkemizde en yaygın kullanılan kompoze çeşittir. Granül formdadır. Hububat, pamuk, ayçiçeği, mısır başta olmak üzere tüm bitkilerde ekim esnasında taban gübresi olarak kullanılır. Serpme olarak verilecekse pullukla toprak altına getirilmesi gerekir. Ancak bu tip gübrelerin mibzerle verilmesi
önerilmektedir. Mibzerle ekim yapılırken bant şeklinde, tohum veya bitki kök derinliğine kadar toprağa gömülerek verilmelidir