%46 Üre

ÜRE
Beyaz renkli granul ve pril halde piyasaya sunulan üre gübresi, etkili bir azot kaynağıdır. Hem sonbaharda ekimle birlikte hem de ilkbaharda üst gübre olarak kullanılabilir. Üst gübre olarak kullanıldığında; toprak yüzeyinde kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile toprak altına gömülmelidir. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır ve verim düşer. Üre tohum ve kılcal köklere çok yakın verilmemelidir.