DAP 18-46

Diamonyum fosfat, azot (N) ve fosfor (P) gibi iki önemli bitki besin maddesini bir arada içerir. Bitkinin fosfor ve azot ihtiyacını karşılamak amacıyla taban gübresi olarak ekim-dikim ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine verilmelidir. Meyve ağaçlarında kışın şiddetine göre şubat
ve mart aylarında, ilkbaharda ekilecek bitkilerde ise ekimden hemen önce ve genellikle 10–15cm derinliğe gömülmesi uygundur.